Tag Archives: โรคสุกใส

3 เดือนแรกของปี ระวัง “โรคสุกใส” ที่พบมากในกลุ่มเด็กนักเรียน

แม้ไม่ใช่โรคที่รุนแรง แต่ “โรคสุกใส” ก็เป็นโรคที่คุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกน้อยวัยซนควรให้ความสนใจ เพราะเป็นโรคที่ติดต่อกันได้ง่าย พบได้บ่อยในเด็กวัยเรียน

3 โรคผิวหนังจากเชื้อไวรัส ภัยสุขภาพที่แฝงมากับลมหนาว

เมื่อลมหนาวมาเยือนทำให้ร่างกายต้องปรับสภาพให้เข้ากับอุณหภูมิที่ลดลง หากร่างกายปรับสภาพไม่ทันอาจทำให้เกิดอาการเจ็บป่วยได้ โดยเฉพาะช่วงที่มีลมหนาวสลับกับอากาศร้อนหรือฝนที่ตก มักทำให้เกิดโรคที่มาจากไวรัส ซึ่งแสดงออกผ่านทางผิวหนัง ว่าแต่ 3 โรคผิวหนังจากเชื้อไวรัสที่มักป่วยกันมากจะมีโรคอะไรบ้างล่ะ?

“ไข้สุกใส” โรคที่ต้องระวังในช่วงฤดูหนาว

“โรคไข้สุกใส” (Chickenpox/Varicella) หรือที่หลายคนคุ้นเคยในชื่อ “โรคอีสุกอีใส” เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสวาริเซลลาไวรัส (Varicella virus) หรือ Human herpesvirus type 3 เป็นเชื้อตัวเดียวกับที่ทำให้เกิดงูสวัด ติดต่อโดยการหายใจเอาเชื้อไวรัสที่แพร่กระจายอยู่ในอากาศ มีระยะฟักตัว 10 – 20 วัน