Tag Archives: โรคสันนิบาต

รวมอาการ “โรคพาร์กินสัน” ที่นอกเหนือจากอาการสั่น

อาการสั่นที่ควบคุมไม่ได้ของกล้ามเนื้อ ดูจะเป็นภาพจำที่คนส่วนใหญ่นึกถึงยามกล่าวถึงผู้ป่วย “โรคพาร์กินสัน” แท้จริงแล้วผู้ป่วยโรคนี้อาจมีอาการอื่นๆ ที่นอกเหนือไปจากอาการทางการเคลื่อนไหว ซึ่งสามารถส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและผู้ดูแลได้เช่นกัน แต่จะมีอะไรบ้างนั้นไปเติมความรู้กันค่ะ

รู้ให้ลึก…“โรคพาร์กินสัน” ไม่ใช่แค่อาการสั่น!!

เมื่อพูดถึง “โรคพาร์กินสัน” เชื่อว่าภาพแรกที่หลายคนนึกในหัวคืออาการสั่นที่ควบคุมไม่ได้ของกล้ามเนื้อในผู้ป่วยราวกับเป็นของคู่กัน คำถามที่ตามมาก็คือ ถ้าอาการเด่นๆ ของโรคพาร์กินสัน คือ การสั่นเท่านั้นโรคนี้ก็ดูไม่น่าจะเป็นโรคอันตรายร้ายแรงสักเท่าไหร่ ว่าแต่ความเข้าใจนี้ถูกต้องหรือไม่ เรามาเจาะลึกถึงโรคพาร์กินสันกันดีกว่า