Tag Archives: โรคสมองอักเสบจากภาวะแพ้ภูมิต้านทานต่อตัวรับเอ็นเอ็มดีเอ

ไม่ได้ผีเข้า! แต่เป็น “โรคสมองอักเสบจากภูมิคุ้มกัน anti-NMDAR”

ทำความรู้จัก“โรคสมองอักเสบจากภูมิคุ้มกัน” ที่เกิดจากความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันมีอาการคล้ายโรคทางจิตเวชจนทำเอาผู้ประสบพบเจอเข้าใจผิดว่าผู้ป่วยมีอาการผีเข้า