Tag Archives: โรคระบบหลอดเลือดและหัวใจ

4 โรคร้ายที่เริ่มจาก… ท้องผูก!

ในแต่ละวันปริมาณการขับถ่ายอุจจาระของแต่ละคนไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับอาหารที่กิน ถ้าเป็นอาหารที่มีกากใยมมากก็จะทำให้มีอุจจาระมากและหากถ่ายอุจจาระน้อยกว่า 3 ครั้งต่อสัปดาห์ หรือรู้สึกถ่ายไม่สุด ใช้เวลาถ่ายนาน หรือไม่ถ่ายอุจจาระติดต่อกันหลายวัน นี่คืออาการที่เรียกว่า“ท้องผูก”