Tag Archives: โรคมะเร็งกล่องเสียง

เช็คด่วน! เสียงแหบเรื้อรัง ระวัง “มะเร็งกล่องเสียง”

นับเป็นอีกหนึ่งชนิดของโรคมะเร็งที่พบได้บ่อยชนิดหนึ่งของคนทั่วโลก สำหรับ “มะเร็งกล่องเสียง” ถึงแม้ยังไม่ติดหนึ่งในสิบของมะเร็งที่พบบ่อยก็ตาม แต่ถ้านับเฉพาะมะเร็งของ หู คอ จมูก มะเร็งชนิดนี้จะอยู่ในอันดับท็อปไฟว์ ที่น่ากลัว คือ หากรักษาช้า อาจต้องตัดกล่องเสียงทั้งหมด ว่าแล้วไปเช็คอาการโรคนี้กันค่ะ

“มะเร็งกล่องเสียง” เป็นแล้วตายได้ใน 1 ปี!

มะเร็งกล่องเสียง (Laryngeal Cancer) คือ เนื้องอกร้ายที่เกิดขึ้นบริเวณเนื้อเยื่อบุผิวของกล่องเสียง เป็นมะเร็งที่พบได้บ่อยชนิดหนึ่งของคนทั่วโลก เป็นโรคของผู้ใหญ่ มักพบสูงขึ้นในช่วงอายุ 60-70 ปี และพบในผู้ชายบ่อยกว่าในผู้หญิงโดยชนิดของมะเร็งกล่องเสียงที่พบได้บ่อยที่สุดคือ squamous cell carcinoma