Tag Archives: โรคภูมิแพ้ทางตา

โรคภูมิแพ้ขึ้นตา สาเหตุคืออะไร ทำยังไงถึงจะหาย

ในสภาวะปัจจุบันสภาพอากาศเต็มไปด้วยหมอกควันและฝุ่นที่มากขึ้น รวมถึงมลพิษมลภาวะต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนเพิ่มความเสี่ยงให้เกิดอาการภูมิแพ้ขึ้นได้ โดยเฉพาะ “โรคภูมิแพ้ขึ้นตา”