Tag Archives: โรคตึกป่วย

ชาวคอนโดเสี่ยง “โรคตึกเป็นพิษ” พ่วงอาการเครียด

การกระจุกตัวอาศัยอยู่ในเมืองหลวงเพื่อทำงานในย่านธุรกิจของชาวไทย ทำให้หลายคนเลือกอาศัยอยู่ในคอนโด เพื่อสะดวกในการเดินทางไปทำงาน แม้จะช่วยย่นระยะเวลาเดินทางได้ แต่บางคนกลับมีปัญหาสุขภาพ อาทิ คลื่นไส้ ปวดหัว คัดจมูก ไอจาม ผดผื่นคัน ซึ่งนั่นอาจเพราะคุณป่วยด้วย “โรคตึกเป็นพิษ”

วัยทำงานต้องระวัง “โรคตึกป่วย” แบบนี้ก็มีด้วย!!

โรคอาคารป่วยเป็นภัยเงียบ ที่เกิดได้กับทุกคนโดยเฉพาะผู้อาศัยอยู่ในอาคารสูง ไม่ได้หมายความว่าจะเกิดในอาคารที่เก่าแก่ แต่เกิดได้ในอาคารที่สร้างใหม่ หากมีการออกแบบหรือระบบการจัดการภายในที่ไม่ดีพอ