Tag Archives: โรคตาเข

ตาเข-ตาเหล่ในเด็ก รู้ก่อนรักษาหายได้ ปล่อยไว้อาจตามัวถาวร

ตาเหล่ หรือ ตาเข เป็นภาวะที่ผู้ป่วยจะมีอาการตาไม่อยู่ในแนวตรงตามธรรมชาติ สามารถสังเกตได้ตั้งแต่เด็กอายุ 4 เดือนขึ้นไป ที่น่ากังวล คือ หลายคนมีความเชื่อที่ผิดอยู่ว่าโรคตาเหล่หรือโรคตาเขเป็นโรคที่ไม่มีทางรักษา ไม่สามารถทำอะไรได้ หรือเข้าใจว่าเมื่อเด็กโตอาการเหล่านี้จะหายไปเอง ซึ่งเป็นความเชื่อที่ผิด

ตาเหล่ตอนโต สัญญาณสำคัญของโรคร้ายแรงไม่รู้ตัว!

เวลามองตรงไปข้างหน้าในคนปกติ ตาทั้ง 2 ข้างจะต้องอยู่ตรงกลาง แต่เมื่อตาสองข้างเวลามองตรง ตาหนึ่งอยู่ตรงกลาง แต่อีกตาเฉออกซึ่งอาจเฉออกด้านไหนก็ได้ เช่น เฉออกมาที่หัวตาหรือเฉขึ้นบนเหล่านี้คือ ภาวะหรือโรคที่เรียกว่า “ตาเหล่” หรือ “ตาเข”พบได้บ่อยในทารกและเด็กเล็ก แต่ก็อาจพบในเด็กโตและผู้ใหญ่ได้เช่นกัน