Tag Archives: แอนแอโรบิค

Exercise แบบไหนดีกว่า? เข้มข้นสูงแต่สั้น หรือ เบาๆ แต่ต่อเนื่อง

จากการศึกษาที่ได้รับการเผยแพร่ใน Medicine & Science in Sports & Exercise แนะนำเวลาอย่างน้อย 225 ถึง 420 นาทีของการออกกำลังกายต่อสัปดาห์สำหรับการลดน้ำหนักที่มีประสิทธิภาพ โดยประมาณแล้วคือวันละ 30 นาทีเป็นอย่างต่ำ   โดยการออกกำลังกายหลัก 2 ประเภทคือ…