Tag Archives: แสงอาทิตย์

“ของแปลกที่ควรเลี่ยง” ถ้าไม่อยากเสี่ยงอาการแพ้

แต่จากงานวิจัยของสถาบันโรคภูมิแพ้ โรคหืด และภูมิคุ้มกันวิทยาแห่งสหรัฐอเมริกา พบว่า รอบ ๆ ตัวเรานั้นยังปะปนไปด้วยสารก่อภูมิแพ้ถึง 40-50 เปอร์เซ็นต์ และบางสิ่งก็ไม่น่าเชื่อว่าจะทำให้อาการแพ้ได้

CLOSE
CLOSE