Tag Archives: แยกกักตัว

สายตุนต้องรู้! รวมวิธีเลือกซื้ออาหารช่วงแยกกักตัว

การณ์การโรคโควิด–19 ที่ระบาดในขณะนี้ ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้มีประชาชนที่เป็นผู้แยกกักตัวอยู่ที่บ้าน 14 วัน เพื่อเฝ้าระวังอาการเพิ่มมากขึ้น เพื่อสุขภาพที่ดี ลดความเสี่ยงในการเกิดโรคต่าง ๆ จึงต้องใส่ใจทุกเรื่อง โดยเฉพาะการเลือกซื้ออาหารสำรองไว้ในกรณีออกจากบ้านไม่ได้