Tag Archives: แมลงก้นกระดก

รวมวิธีป้องกันและจัดการ เมื่อสัตว์มีพิษเข้าบ้าน

ในช่วงฤดูฝนนอกจากจะต้องระวังโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ด้วยการดูแลสุขอนามัยให้แข็งแรงเพื่อไม่ให้เสี่ยงต่อการป่วยแล้ว อีกสิ่งสำคัญที่ทุกคนในครอบครัวต้องช่วยกันคือ

ดูแลบ้านยังไงให้ครอบครัวห่างไกลสัตว์มีพิษช่วงหน้าฝน

ควรจัดสภาพแวดล้อมทั้งในบ้านและบริเวณบ้านให้สะอาดปลอดภัย กำจัดแหล่งอาหารและแหล่งเพาะพันธุ์ต่างๆ เพื่อป้องกันการเป็นแหล่งอาหารและแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์มีพิษและสัตว์นำโรค

พิษจาก “แมลงก้นกระดก” ไม่ทำให้ตายแต่ไม่ควรรักษาแผลเอง

สร้างความตื่นตระหนกให้ชาวโซเชียลได้มากทีเดียว จากกรณีการแชร์ภาพผื่นผิวหนังจากแมลงก้นแหลมชนิดหนึ่งทางสื่อสังคมออนไลน์ แถมแต่ละเวอร์ชั่นที่แชร์กัน ความรุนแรงของโรคก็จะดูเหมือนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนถึงขั้นระบุว่าพิษจากแมลงดังกล่าวรุนแรงถึงขั้นทำให้เสียชีวิตทีเดียว!!

CLOSE
CLOSE