Tag Archives: แผลร่องลึก

“แผลเป็น” หายเป็นได้ไหม?

หลายคนคงคุ้นเคยกับปัญหาเรื่อง “รอยแผลเป็น” เพราะด้วยไลฟ์สไตล์, การผ่าตัด, อุบัติเหตุ หรือสาเหตุต่างๆ ที่เป็นที่มาของแผลเป็น แต่รู้หรือไม่ว่าแผลเป็นนั้นแบ่งออกเป็นหลายเภท (อ้างอิงจากบทความของ ผศ.นพ.สรวุฒิ  ชูอ่องสกุล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล)   ชนิดของแผลเป็น 3 ประเภทแบ่งตามความผิดปกติ แต่ทั้งสามแบบนี้จะมีสีซีดหรือเข้มกว่าผิวก็ได้ 1. แผลเป็นที่มีลักษณโตนูน 2…