Tag Archives: แคลเซียม

สิ่งที่น่ารู้ระหว่างตั้งครรภ์เรื่องการกินอาหารกับ “ธาตุเหล็ก”

ภาวะโลหิตจางพบมากในคุณแม่ตั้งครรภ์ เพราะร่างกายใช้ธาตุเหล็กในการสร้างเม็ดเลือดแดงเป็นอย่างมาก เราจึงมีคำแนะนำเรื่องการกินอาหารที่เสริมธาตุเหล็ก

“แคลเซียม” แม่ท้องกินอย่างไรให้ได้ผล??

แคลเซียมนับเป็นแร่ธาตุที่จำเป็นอย่างยิ่งในการส่งเสริมพัฒนาโครงสร้างกระดูกของลูกน้อยในครรภ์ ส่วนตัวคุณแม่เองก็จำเป็นต้องได้รับแคลเซียมในปริมาณที่พอเพียงเพื่อรักษาความหนาแน่นของมวลกระดูกไม่ให้เกิดภาวะกระดูกพรุน และช่วยในการสร้างน้ำนมหลังคลอดอีกด้วย