Tag Archives: เหมาะสำหรับคนดื้อยา

พบผู้เสียชีวิต ยาลดอ้วนทำพิษ อ้างทำจากสมุนไพร “แมงลัก”

ล่าสุดจากกรณีที่มีผู้ใช้เฟซบุคชื่อบัญชี รพ.สต.ดงมูลเหล็ก เพชรบูรณ์ ได้เปิดเผยข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเจ้าพนักงานเภสัชกรรมรายหนึ่ง เสียชีวิตจากการกินยาลดน้ำหนักอันตราย ดังนี้…