Tag Archives: เสียวฟัน

ดูแลเจ้าตัวซนอย่าให้ลักไก่ไม่แปรงฟัน เพราะน้ำเย็นทำเสียวฟัน

ในช่วงที่อากาศหนาว ส่งผลให้อุณหภูมิในน้ำเย็นขึ้นตามไปด้วย โดยเฉพาะช่วงเช้าของการแปรงฟัน ในเด็กเล็กเมื่อผิวฟันสัมผัสน้ำเย็นอาจจะมีอาการเสียวฟันได้ ทำให้เด็กไม่อยากแปรงฟัน พ่อแม่จึงต้องฝึกวินัยให้กับเด็ก โดยควบคุมดูแลการแปรงฟันในตอนเช้า และก่อนนอนเพื่อป้องกันฟันผุอย่างสม่ำเสมอ