Tag Archives: เสริมพัฒนาการลูก

จัดลูกนอนถูกท่าเสริมพัฒนาการสมอง

คุณแม่คงทราบดีอยู่แล้วว่า ทารกใช้เวลาส่วนใหญ่ในการนอนหลับและการนอนหลับอย่างมีคุณภาพจะช่วยส่งเสริมพัฒนาทางร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์กับลูก แต่นอกเหนือจากนี้ นักการศึกษาและนักจิตวิทยาพัฒนาการจากประเทศสหรัฐอเมริกายังพบว่า การจัดท่านอนที่ถูกต้องเหมาะสมกับช่วยวัยยังช่วยเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญาให้กับลูกได้อย่างไม่น่าเชื่อทีเดียวค่ะ