Tag Archives: เวียนศีรษะบ้านหมุน

“เวียนศีรษะบ้านหมุน” รู้ก่อนใคร รักษาหายเร็ว

อาการเวียนศีรษะบ้านหมุน (vertigo) เป็นอาการที่มีสาเหตุมาจากความผิดปกติของอวัยวะการทรงตัวในหูชั้นใน ซึ่งเป็นส่วนที่ทำหน้าที่คอยรับการทรงตัวสมดุลของร่างกายในท่าทางต่างๆ เมื่อเกิดความผิดปกติขึ้น