Tag Archives: เลือกอาหารใส่บาตร

เลือกอาหารใส่บาตรอย่างไร ให้ดีต่อสุขภาพพระ?

วันเข้าพรรษาเพิ่งผ่านพ้นไปได้ไม่นาน พุทธศาสนิกชนหลายคนอาจถือเอาช่วงเข้าพรรษานี้ ทำบุญ รักษาศีล ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ รวมถึงทำบุญใส่บาตรแก่พระภิกษุสงฆ์ที่จำพรรษาอยู่ในวัด เพื่อสุขภาพที่ดีของพระและเหล่าญาติโยมที่รับอาหารเหลือไปรับประทานต่อ จึงควรใส่ใจในการเลือกอาหารใส่บาตรนะคะ