Tag Archives: เลือกซื้อรองเท้ากีฬา

รองเท้าออกกำลังกาย… เลือกพลาด สุขภาพพัง!

การเลือกรองเท้าที่ดีและเหมาะสมกับชนิดกีฬา จะช่วยป้องกันการบาดเจ็บขณะออกกำลังกาย และช่วยให้การออกกำลังกายมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตรงกันข้ามหากเลือกใช้รองเท้าพลาด ก็อาจทำให้เกิดปัญหาต่างๆตามมา เช่นรองเท้ากัด เป็นตาปลา ปวดเท้า เท้าอักเสบ ส่งผลเสียต่อข้อต่อและข้อเข่าหรืออาจนำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุระหว่างการออกกำลังกายได้