Tag Archives: เลี้ยงวัยรุ่นให้เป็นวัยรุ่ง

4 เทคนิคเลี้ยงลูก “วัยรุ่น” ให้เป็นไปอย่างดี

วัยรุ่นยุคปัจจุบันโตมากับการเปลี่ยนแปลงของโลก สื่อและเทคโนโลยี ทำให้มีคาแรกเตอร์เป็นของตนเอง มีความฉลาดจากการเห็นโลกกว้างมากขึ้น ขณะเดียวกันความอดทนก็ลดน้อยลง จึงเป็นเรื่องที่พ่อแม่ต้องทำความเข้าใจเพื่อให้ครอบครัวอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและช่วยส่งเสริมให้ลูกเติบโตอย่างมีคุณภาพ

CLOSE
CLOSE