Tag Archives: เลิกรัก

5 สัญญาณร้ายของคู่รักที่บอกให้คุณต้องพัก “หัวใจ” ได้แล้ว

สัญญาณร้ายที่ส่อแววเรือรักถึงคราวล่มในครั้งนี้จะถึงไม่ขอพูดถึงสาเหตุเฉพาะเรื่องของการนอกใจของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเท่านั้น แต่อยากเน้นไปที่ความเคยชิน ความซ้ำซาก ความเบื่อหน่าย