Tag Archives: เรียนรู้

ฝึกเบบี๋ให้เก่ง ‘ภาษา’ ไม่ยาก แค่ฟัง!

การฟังเป็นทักษะอันดับแรกของกระบวนการเรียนรู้ภาษาของเด็ก เด็กจะพูดหรือใช้ภาษาได้ดีหรือไม่ เหตุผลหนึ่งก็มาจากจุดเริ่มต้นใน ‘การฟัง’ นี่ล่ะค่ะ ในช่วงขวบปีแรกของลูกจึงเป็นช่วงสำคัญของการสะสมข้อมูลเพื่อเป็นพื้นฐานในการเริ่มฝึกออกเสียงพูดต่อไป

ทำไมต้องเล่า ‘นิทาน’ ก่อนนอน?

นิทานคือเรื่องเล่าจากจินตนาการที่สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อหลายวัตถุประสงค์ ในนิทานสำหรับเด็กเนื้อหาจะเปี่ยมไปด้วยคำศัพท์ที่เข้าใจง่าย สีสันสวยงาม เนื้อเรื่องที่สนุกน่าติดตามและแฝงคติสอนใจ ทำให้การอ่านนิทานก่อนนอนให้เด็กๆ ฟังเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่มีความสำคัญต่อพัฒนาการมาก บทความของเราวันนี้ขอเสนอเหตุผลดีๆ ของการเล่านิทานก่อนนอนให้ผู้ปกครองทุกท่านทราบ เพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการอ่านนิทานให้ลูกน้อยฟังทุกคืนกันค่ะ     เป็นช่วงเวลาที่ครอบครัวได้ทำกิจกรรมร่วมกัน เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี ทำให้เด็กรับรู้ถึงความรักความอบอุ่นจากพ่อแม่ นำไปสู่ความรู้สึกเชื่อมั่นที่จะเรียนรู้ต่อไป ปลูกฝังนิสัยช่างซักถาม ช่างคิด ช่างสังเกต เป็นเวลาที่ลูกน้อยจะได้เรียนรู้อย่างเต็มที่ด้วยความสนุกสนาน เป็นการพัฒนาทั้ง…