Tag Archives: เรียงของ

สุขภาพดีต้องจัดอาหารในตู้เย็นแบบ “มือโปร” ให้เป็น!

อาหาร ขนม เครื่องดื่ม ไปจนถึงของสดอย่างเนื้อสัตว์และผักที่เตรียมไว้ปรุงอาหาร หากเก็บรวมกันไว้ในตู้เย็นโดยไม่จัดระเบียบ สังเกตมั้ยว่าอาหารที่ซื้อมาก่อนมักถูกดันเข้าไปอยู่ด้านในสุดของตู้เย็นเสมอ สุดท้ายก็กลายเป็นอาหารเหลือทิ้งเพราะหมดอายุก่อนได้รับประทานอย่างน่าเสียดาย