Tag Archives: เมื่อลูกเป็นเด็กขี้กลัว

รับมืออย่างไรดี เมื่อลูกเป็นเด็กขี้กลัว

ความกลัวของเด็กพบได้ตามธรรมชาติในช่วงวัย 3-5 ปี ซึ่งสาเหตุหลัก ๆ ที่ลูกกลายเป็นเด็กขี้กลัว ได้แก่ เป็นโรคประสาทวิตกกังวลอยู่ ถูกข่มขู่ ถูกหลอก ทำให้ตกใจกลัวอยู่บ่อย ๆ หรือมีประสบการณ์ที่ทำให้ตกใจอย่างรุนแรงมาก่อน เช่น ถูกทิ้งให้อยู่คนเดียว ถูกตี ถูกดุด่า ขาดการฝึกฝนทักษะ ไม่อยากให้พฤติกรรมนี้ติดตัวลูกไปจนโต ต้องรับมืออย่างถูกวิธี…