Tag Archives: เมนูปิ้งย่าง

กินอาหารปิ้งย่างอย่างไรไม่ให้ “พลาด”

“รู้ว่าเสี่ยง แต่คงต้องขอลอง” ประโยคนี้คงแทนความรู้สึกของเหล่าฟู้ดเลิฟเวอร์ผู้หลงใหลในความอร่อยของอาหารปิ้งย่างได้เป็นอย่างดี เพราะแม้จะมีผลการศึกษามากมายถึงความเสี่ยงของการรับประทานอาหารปิ้งย่างที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ แต่หลายคนก็ยังไม่แคร์และมุ่งมั่นรับประทานกันต่อ