Tag Archives: เป็นผื่น

วิธีรับมือกับ 3 โรคหน้าร้อนที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ

สภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวในช่วงฤดูร้อนของประเทศไทย ณ ตอนนี้ อาจทำให้เกิดโรคต่างๆ ได้ง่ายโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ ผู้มีโรคประจำตัว เด็ก หญิงตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุ ซึ่งกลุ่มหลังสุดต้องโฟกัสเป็นพิเศษเนื่องจากสุขภาพร่างกายที่ไม่ค่อยแข็งแรง มักมีโรคประจำตัว และโรคเรื้อรัง ทำให้เจ็บป่วยได้ง่าย