Tag Archives: เนื้อชา

โรคเนื้อชา..รู้เร็ว รักษาทัน ป้องกันความพิการได้

โรคเนื้อชา โรคติดต่อเรื้อรังที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียชนิดหนึ่ง หากไม่รีบรักษาจะทำให้เกิดความพิการของมือ เท้า และตา