Tag Archives: เทอโมตรอน

อย่ามโน.. “เทอโมตรอน” รักษามะเร็งไม่ได้ทุกโรค-ทุกระยะ

ผู้ที่สนใจเกี่ยวกับข่าวสารสุขภาพหรือผู้ป่วยโรคมะเร็งคงเคยได้ยินผ่านหูผ่านตากันมาบ้าง เกี่ยวกับการรักษามะเร็งด้วยเครื่องเทอโมตรอน เรียกว่าเป็นนวัตกรรมที่สร้างความหวังให้เหล่าผู้ป่วยจำนวนมาก เนื่องจากมีการใช้คำว่า “รักษามะเร็งได้ทุกชนิด ทุกระยะ” ล่าสุดมีการยืนยันแล้วว่า ไม่เป็นความจริง!!