Tag Archives: เด็ก ภาษา

พูดสองภาษาทำลูกก้าวหน้า… จริง?

ปัจจุบันนี้ภาษาที่สองดูจะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในการดำเนินชีวิตโดยเฉพาะภาษาอังกฤษ จะเห็นได้ว่าใครที่สามารถพูดภาษาที่สองได้ก็จะได้เปรียบ มีทางเลือก มีภาษีดีกว่า จึงไม่น่าแปลกใจที่คุณพอคุณแม่สมัยใหม่จะผลักดันและกระตุ้นให้ลูกฝึกใช้ภาษาอื่นๆ ควบคู่ไปกับภาษาไทยตั้งแต่ยังเล็กๆ แต่ผลที่ได้รับสำหรับบางครอบครัวอาจจไม่เป็นอย่างใจหวัง