Tag Archives: เด็กเก่ง

6 ลักษณะเด็กเก่งมีแววเป็นไอน์สไตน์น้อย

ในบรรดานักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงระดับโลกทั้งหลายนั้น อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ ถือว่าเป็นสุดยอดนักวิทยาศาสตร์ที่มีความสามารถและบุคลิกภาพที่โดดเด่นเฉพาะตัว เขาคือเจ้าของวลีเด็ดที่ว่า “จินตนาการสำคัญกว่าความรู้” ไอน์สไตน์มีอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์มาตั้งแต่ยังเด็ก