Tag Archives: เด็กสมองพิการ

วัคซีนสำคัญสำหรับทุกคน อย่าปล่อยผ่านเพราะเป็น “เด็กพิเศษ”

ผู้ปกครองที่มีเด็กพิเศษในครอบครัวควรให้ความสำคัญกับวัคซีนป้องกันโรค เพื่อลดอัตราการป่วยหนักและเสียชีวิต

วิจัยพบ “นวดไทย” ลดเกร็งกล้ามเนื้อขา เด็กป่วยโรคซีพี

เป็นความพิการของสมองอย่างถาวรสาเหตุเกิดจากการติดเชื้อขณะแม่ตั้งครรภ์ เช่น หัดเยอรมัน ซิฟิลิส เด็กจะมีการเคลื่อนไหวและการทรงท่าที่ผิดปกติ เช่น มีการเกร็งของใบหน้า ลิ้น ลำตัว แขน ขา การทรงตัวในขณะนั่งยืน เดิน ผิดปกติ ฉะนั้น หากมีวิธีลดอาการเหล่านี้ ก็จะช่วยบรรเทาทุกข์ให้เด็กได้ค่ะ