Tag Archives: เด็กผ่าตัด

การดูแลแผลเป็นของลูก เมื่อเด็กน้อยต้องผ่าตัด

เพราะเป็นวัยแห่งความซุกซน เด็กเล็กจึงอาจประสบพบเจอโรคหรืออุบัติเหตุที่ต้องได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัด แม้การผ่าตัดจะเป็นไปโดยราบรื่น แต่รอยแผลก็ยังคงอยู่ เพื่อให้รอยแผลเป็นหลงเหลือร่องรอยน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ จึงเป็นหน้าที่ของพ่อแม่ที่ต้องดูแลแผลเป็นจากการผ่าตัดของเจ้าตัวซนค่ะ