Tag Archives: เชื้ออมีบา

“โรคบิด” อีกหนึ่งโรคยอดฮิตในช่วงหน้าฝน

เมื่อกล่าวถึงกลุ่มโรคติดต่อระบบทางเดินอาหารและน้ำที่มักระบาดในช่วงฤดูฝน เชื่อว่าหนึ่งในโรคยอดนิยมนั้นคงหนีไม่พ้น “โรคบิด” และเพื่อเป็นการป้องกันตัวจากอาการเจ็บป่วยด้วยโรคดังกล่าว เราไปทำความรู้จัก “โรคบิด” กันให้มากขึ้นดีกว่า