Tag Archives: เคล็ดลับ ทำงาน

5 เคล็ดลับยกระดับความสุข ฉบับมนุษย์เงินเดือน

หลายคนโทษความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นกับตนเองว่าเป็นเพราะเครียดจากการทำงาน ซึ่งความจริงแล้ว เราสามารถขจัดความเครียดและบ่มเพาะความสุขระหว่างทำงานได้ด้วยหลักการ 5 ข้อดังนี้นะครับ