Tag Archives: เคล็ดลับให้มีลูก

ไขความลับ 9 สเต็ปเทพของคนอยากมีลูก

โดยทั่วไป ร้อยละ 85 ของคู่สมรสมักจะตั้งครรภ์ภายใน 1 ปี และร้อยละ 50 ของคู่สมรส มักจะตั้งครรภ์ภายใน 3 เดือนแรกหลังแต่งงาน อีกร้อยละ 25 จะตั้งครรภ์ ภายใน 4-6 เดือน ส่วนหลัง 6 เดือนไปแล้วโอกาสการตั้งครรภ์มีเพียงร้อยละ 10 เท่านั้น