Tag Archives: เครื่องแก้นอนกรน

3 อุปกรณ์แก้นอนกรน ลดเสี่ยงภาวะหยุดหายใจขณะหลับ

ไม่เพียงสร้างความรำคาญให้คนร่วมเตียง แต่การนอนกรนยังเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ โดยเฉพาะความเสี่ยงในการหยุดหายใจขณะหลับ ซึ่งอันตรายถึงชีวิต