Tag Archives: เครื่องจำลองการรักษาด้วยคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้าขนาด 1.5 เทสลา

MRI Simulator ตัวช่วยเพื่อการรักษามะเร็งอย่างมีประสิทธิภาพ

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการแพทย์พัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง ล่าสุด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ ได้เปิดตัวเครื่องจำลองการรักษาด้วยคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้าขนาด 1.5 เทสลา (MRI Simulator) เครื่องแรกของกรมการแพทย์ ส่วนเครื่องนี้จะมาพร้อมความสามารถอะไรบ้างนั้น เรามีคำตอบ