Tag Archives: เกลือเสริมไอโอดีน

“ไอโอดีน” จำเป็นสำหรับเด็ก ลดปัญหาการเรียนรู้ช้า

เอ่ยชื่อนี้ไปคงไม่มีใครไม่รู้จัก แต่แม่นุ่มขอเสริมสักนิดก่อนเข้าเรื่องกันนะคะ ไอโอดีนหรือ “สารไอโอดีน” (iodine) เป็นส่วนประกอบสำคัญในการสร้างฮอร์โมนจากต่อมไทรอยด์ แม้ร่างกายจะต้องการไอโอดินเพียงเล็กน้อยแต่ก็ขาดไม่ได้ โดยไอโอดีนจำเป็นต่อทุกช่วงวัย