Tag Archives: อึ เด็กเล็ก

5 ลักษณะอึของเบบี๋… แบบนี้ต้องหาหมอ!!

การตรวจลักษณะของอุจจาระทุกครั้งทุกวันเมื่อลูกขับถ่ายเป็นสิ่งที่คุณแม่ควรทำสม่ำเสมอ หากคุณแม่ไม่ได้เลี้ยงลูกเองหรือไม่ได้อยู่กับลูกตลอดเวลาก็ควรกำชับให้คนดูแลหมั่นสังเกตอุจจาระของลูกด้วยเช่นกัน เพราะการดูแลรักษาสุขภาพของลูกไม่ใช่แค่เรื่อง ‘ขี้ๆ’ นะคะคุณแม่ขา