Tag Archives: อาหารสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน

เลี่ยงกินข้าว-แป้ง ขัดสี เพื่อผู้ป่วยเบาหวานห่างไกลโรคแทรกซ้อน

“ข้าว” อาหารหลักของคนไทยมีนัยยะสำคัญกับโรคเบาหวาน ผู้ป่วยต้องเลือกรับประทานอย่างไรให้ถูกต้องและเหมาะสม

เปิดทริคการกินฉบับ “ผู้ป่วยเบาหวาน”

การเลือกกินอาหาร นับว่ามีความสำคัญอย่างมากสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน เนื่องจากการกินอาหารสำหรับคนเป็นเบาหวานมีจุดประสงค์เพื่อควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด ระดับความดันโลหิต และระดับคอเลสเตอรอลให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ รวมถึงป้องกันความเสี่ยงการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวานด้วย