Tag Archives: อาหารสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน

เปิดทริคการกินฉบับ “ผู้ป่วยเบาหวาน”

การเลือกกินอาหาร นับว่ามีความสำคัญอย่างมากสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน เนื่องจากการกินอาหารสำหรับคนเป็นเบาหวานมีจุดประสงค์เพื่อควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด ระดับความดันโลหิต และระดับคอเลสเตอรอลให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ รวมถึงป้องกันความเสี่ยงการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวานด้วย