Tag Archives: อาหารสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง

จริงหรือไม่? เป็นมะเร็งแล้วห้ามกินเนื้อสัตว์

“มะเร็ง” หมายถึง โรคชนิดหนึ่ง ซึ่งมีลักษณะของการแบ่งเซลล์ที่ไม่สามารถควบคุมได้ และที่จะลุกลามเข้าไปในเนื้อเยื่ออื่นๆ ความที่มะเร็งมีมากกว่า 200 ชนิด และถือเป็นโรคใกล้ตัวที่เกิดได้กับทุกเพศทุกวัย เราจึงได้ยินสารพัดความเชื่อเกี่ยวกับโรคนี้มากมาย หนึ่งในนั้นคือ ความเชื่อที่ว่าเป็นมะเร็งแล้วห้ามกินเนื้อสัตว์!!