Tag Archives: อาหารที่มีไฟเบอร์สูง

ถ้าเรากิน “ไฟเบอร์” มากไป จะเกิดอะไรขึ้น?

ปริมาณไฟเบอร์ที่แนะนำคือ 25 กรัมต่อวันสำหรับผู้หญิงและ 38 กรัมต่อวันสำหรับผู้ชาย อย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญบางคนคาดการณ์มากถึง 95% ของประชากร มักไม่ได้รับไฟเบอร์ตามปริมาณที่แนะนำ แต่ถึงแบบนั้น ก็มีความเป็นไปได้ที่อาจเกิดการบริโภคไฟเบอร์มากเกินไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเพื่อนๆ เพิ่มปริมาณไฟเบอร์อย่างรวดเร็ว

ลดความเสี่ยง “มะเร็งเต้านม” ด้วยอาหารที่มีไฟเบอร์สูง

ผู้หญิงที่อยู่ในช่วงวัยรุ่นที่ชอบรับประทานอาหารที่อุดมไปด้วยกากใยในปริมาณสูง เช่น ผักและไม้ โอกาสเสี่ยงที่เป็นมะเร็งเต้านมลดลงประมาณ 12-19% เมื่อเทียบกับผู้หญิงที่ไม่ค่อยได้บริโภคอาหารที่มีกากใยมากนัก