Tag Archives: อาหารที่ทำให้ระดับไขมันในเลือดสูง

รวมอาหารที่ควรเลี่ยง ถ้าไม่อยากเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

การรับประทานอาหาร โดยอาหารแต่ละวัน แต่ละคำ แต่ละมื้อให้กินแต่พอดี (ลดหวาน มัน เค็ม เพิ่มผัก ผลไม้ รสหวานน้อย) โดย กินพอ คือ การกินอาหารครบทุกหมู่มากน้อยให้พอดีกับความต้องการของร่างกาย ส่วน กินดี คือ กินอาหารให้หลากหลายชนิด ไม่ซ้ำจำเจ