Tag Archives: อาหารทะเลปนเปื้อนแบคทีเรีย

ร้อนนี้ต้องระวังอาหารทะเลปนเปื้อนเชื้อโรคและฟอร์มาลีน

เพราะความสุขของใครหลายๆ คน คือ การได้หม่ำอาหารอร่อยๆ ซึ่งของอร่อยที่ว่าก็มี “อาหารทะเล” รวมอยู่ด้วย แต่ปัญหาที่มักพบในฤดูร้อน คือ การเน่าเสียของอาหารทะเล ปัญหาการปนเปื้อนของเชื้อโรคต่างๆ รวมถึงการปนเปื้อนฟอร์มาลีน เหล่านี้นำไปสู่ปัญหาสุขภาพ เช่น โรคอาหารเป็นพิษ อุจจาระร่วง

CLOSE
CLOSE