Tag Archives: อาหารควบคุมนํ้าหนัก

อยากหุ่นดี! ใน 1 วันต้องกินและทำตัวยังไง?

คำตอบง่ายๆ ของคนอยากหุ่นดี คือต้องอาศัยการปฎิบัติอย่างเคร่งครัด ซึ่งอาการที่ร่างกายคุณต้องการขึ้นอยู่กับอายุ เพศ ขนาดร่างกาย และสุขภาพของคุณ รวมถึงการออกกำลังกายและปัจจัยแวดล้อม แม้แต่ยาที่คุณรับประทานเข้าไป ประเด็นสำคัญสำหรับการกินในบทความนี้คือ ถ้าคุณบริโภคแคลอรี่มากกว่าที่เผาผลาญได้คุณเข้าข่ายที่ควรลดนํ้าหนัก ซึ่งในการลดนํ้าหนัก การลดปริมาณของแคลอรี่ส่วนเกินเป็นสิ่งสำคัญ รวมถึงการกินอาหารเพื่อสุขภาพที่ดี มาดูกันว่าบุคคลแบบไหนที่ควรรับประทานอาหารประเภทเพื่อสุขภาพเพื่อให้สุขภาพดีและหุ่นดีด้วย   แคลอรี่ในแต่ละวัน กินมากหรือน้อยแค่ไหนขึ้นกับเป้าหมายของคุณ อยากหุ่นดีสมส่วนแบบรักษานํ้าหนักตัว หรือ…