Tag Archives: อาการของโรคสมองอักเสบ

เช็คอาการ “สมองอักเสบ” รู้แล้วรีบรักษาก่อนรุนแรงถึงชีวิต

“สมองอักเสบ” คือ โรคที่เกิดจากการอักเสบของเนื้อสมอง การอักเสบอาจจะเกิดทั้งสมองหรือบางส่วนของเนื้อสมอง ซึ่งสาเหตุที่พบมากที่สุด คือการติดเชื้อไวรัส โดยทั่วไปหากไม่รุนแรงอาจจะหายเองได้ด้วยการดูแลตามอาการ แต่เนื่องจากโรคนี้เมื่อเป็นแล้วไม่มียาที่รักษาเฉพาะ ดังนั้นการป้องกันจึงเป็นวิธีที่ดีที่สุด