Tag Archives: อาการของผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจล้มเหลว

“ภาวะหัวใจล้มเหลว” เกิดได้ แม้อายุยังน้อย-ร่างกายแข็งแรง

เมื่อกล่าวถึง “ภาวะหัวใจล้มเหลว” เชื่อว่าหลายคนมองว่าเป็นโรคของผู้สูงอายุ เนื่องจากสาเหตุหลัก ๆ ของภาวะนี้ที่พบมากคือ โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ ซึ่งมักเกิดในผู้สูงอายุ แต่ในความเป็นจริงแล้ว ผู้ที่อยู่ในวัยรุ่นวัยเจริญพันธุ์สามารถมีภาวะหัวใจล้มเหลวได้ หรือแม้กระทั่งนักกีฬาก็สามารถพบเจอภาวะนี้ได้เช่นกัน