Tag Archives: ออกกำลังกาย หลังฉีดวัคซีน

คำเตือนของสาธารณสุขสิงคโปร์ เกี่ยวกับ “การออกกำลังกาย” หลังรับวัคซีนที่ควรรู้

กระทรวงสาธารณสุขของสิงคโปร์ได้เรียกร้องให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการออกกำลังกายอย่างหนักในแต่ละสัปดาห์หลังจากได้รับวัคซีนทั้งในเข็มแรกและเข็มที่สอง ประเทศได้ปรับปรุงแนวทางด้านสุขภาพสำหรับผู้รับประโยชน์วัคซีน ซึ่งก่อนหน้านี้ได้แนะนำให้หยุดพักจากการออกกำลังกาย 12-24 ชั่วโมงหลังการรับวัคซีน

ออกกำลังกายหลังฉีดวัคซีน โควิด-19 ได้หรือไม่?

เพิ่งได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของคุณ ไม่ว่าจะเป็นเข็มแรก เข็มที่สอง (หรือคุณ… ที่อาจกำลังรอสักเข็มอยู่) และคุณรู้สึกมีแรงผลักดันให้ “ดำเนินการเชิงรุกเกี่ยวกับสุขภาพของคุณ” ทั้งหมด ดังนั้นคุณจึงเปลี่ยนชุดออกกำลังกายเพื่อออกกำลังกายด้วย แต่คุณควรให้เหงื่อออกหลังจากเพิ่งไปฉีดวัคซีนมา หรือคุณควรอยู่เฉยๆ แบบนี้ดีล่ะ?