Tag Archives: อบอุ่น

ชวนกันออกกำลังกาย สร้างสังคมดี ครอบครัวมีสุข

ปัจจุบันการออกกำลังกายเริ่มเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลาย เนื่องจากมีความมีความหลากหลายของกิจกรรมให้เลือกมากมาย มีสถานที่ออกกำลังการในร่มที่สะดวกสบายทันสมัย ซึ่งส่งผลดีต่อสมาชิกในครอบครัวเป็นอย่างมาก

สร้างครอบครัวให้แข็งแกร่งด้วย…. “ครอบครัวบำบัด”

ด้วยความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคมไทยปัจจุบันโดยเฉพาะสังคมคนเมือง ทำให้บทบาทหน้าที่ระหว่างพ่อแม่กับลูกเปลี่ยนแปลงไป สังคมเร่งรีบมากขึ้นพ่อแม่ย่อมมีเวลาใกล้ชิดกับลูกน้อยลง การอบรมลูกลดลง